repo21

Nieuw middel tegen botontkalking

Posted by marcho on September 26th, 2007

Het farmaceutisch bedrijf Novartis heeft een totaal nieuw product ontwikkeld om bontonkalking in te dijken. Het middel heeft van de Amerikaanse Food and Drug Administration groen licht heeft gekregen. Het produkt wordt op de markt gebracht onder de benaming van Aclasta (Zeledronaat), een infuus is die één maal per jaar wordt toegediend via intraveneuse weg.

Volgens Christiane Pouliart, gespecialiseerd in de fysische geneeskunde en ook voorzitter van de Belgische Vereniging van Osteoporosepatiënten, betekent dit een grote stap vooruit in deze specifieke behandeling, zeker op gebied van resultaten, therapietrouw en door het kleinere aantal consultaties bovendien ook een minder kost voor de sociale zekerheid. In België zijn ongeveer een 360.000 osteoporosepatienten, waaronder 13.000 heupbreukfracturen veroozaakt door osteoporose.

Op dit ogenblik zijn er vier geneesmiddelen op de markt op basis van bifosfanaten, maar die moeten maandelijks toegediend worden. Professor Steven Bonen van de Universiteit stelt in een studie dat het middel zou kunnen leiden tot 41 procent minder breuken en 70 procent minder wervelverzakkingen. Op dit ogenblik is bij het Europees Geneesmiddelen Agentschap de registratie procedure ingezet.

Men verwacht in België volgend jaar de terugbetaling van het middel te kunnen bekomen. (Felixcius)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>