repo21

Oplossing in zicht voor Zoete Dood

Posted by marcho on September 29th, 2007

De provincieraad van Antwerpen heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het regionaal bedrijventerrein Willebroek-Noord en Puurs goedgekeurd. De gronden situeren zich op een strategische locatie, maar liggen al twintig jaar grotendeels braak. De zwaar vervuilde site staat in de regio nog steeds bekend als de Zoete Dood, maar door het ruimtelijk uitvoeringsplan kan daar volgens Koen Helsen, gedeputeerde voor economie en ruimtelijke ordening en planning van de provincie Antwerpen, eindelijk iets aan gedaan worden.

De goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is volgens gedeputeerde Koen Helsen uitstekend nieuws voor Willebroek en haar bewoners, maar ook voor het bedrijfsleven in de regio. “Het nieuwe uitvoeringsplan vindt een evenwicht tussen bedrijvigheid en leefbaarheid,” aldus de gedeputeerde. De gronden vlakbij de A12, het Zeekanaal Brussel-Schelde en de Rupel hebben een strategische ligging, maar liggen al twintig jaar grotendeels braak.

Vroeger stonden er op de bewuste gronden cokes-fabrieken. De zone staat daarom in de regio nog steeds bekend als de Zoete Dood, omwille van de vervuiling en de zoete grond van de kolen. Een grondige bodemsanering dringt zich bijgevolg op. De overgebleven bedrijven zijn chaotisch ingeplant en gebrekkig ontsloten. De nabije dorpskern van Willebroek kampt daarom met verkeersoverlast en mist een groene bufferzone. “Willebroek-Noord heeft vele troeven, maar kampt tegelijk met een pak beperkingen,” aldus Koen Helsen.

Die beperkingen maken een herbestemming niet eenvoudig. De provincie Antwerpen en de (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) Antwerpen, de gemeente Willebroek, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, de NV Zeekanaal en de privé-partner Groep Bernaerts moesten eerst overeenstemming krijgen over de sanering van de gronden en de nieuwe roeping van het gebied. Alle overheidspartners spraken deze zomer met een protocolovereenkomst af wie welke taken ging vervullen. Met de Groep Bernaerts werd een PPS-contract afgesloten over de sanering en het bouwrijp maken van de terreinen.

Gedeputeerde Koen Helsen zegt verheugd te zijn omdat de goedkeuring van het PRUP beweging brengt in de herbestemming van het gebied. “Dit nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplan geeft ons de kans om meer dan 40 hectaren bouwrijpe industriegrond te creëren en ondernemers plaats te geven,” voert hij aan. “Bovendien kunnen een aantal bedrijven die momenteel in het gebied gevestigd zijn, hun activiteiten zelfs uitbreiden.”

“We investeren in duurzaamheid door voor de eerste keer in onze provincie op zo’n grote schaal een brownfield-ontwikkeling te doen,” aldus Koen Helsen. “We snijden dus niet zo maar nieuwe gronden aan, maar hergebruiken gesaneerde gronden. Het nieuwe bedrijventerrein krijgt een ruime groenbuffer met de nabije woongebieden, een aparte ontsluiting met de A12 en een geoptimaliseerde waterhuishouding waardoor wateroverlast tot het verleden zal behoren.”

Dankzij de goedkeuring van het uitvoeringsplan komt de start van de werken wel echt dichtbij. De Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening buigt zich nog over dit plan en tegelijk lopen er nog tal van vergunningsdossiers. Als alles goed gaat wordt er begin volgend gestart met de sanering van de vervuilde gronden.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>