repo21

Provincie Antwerpen steunt het Zuiden

Posted by marcho on September 25th, 2007

Provincie Antwerpen steunt het Zuiden

Heel wat inwoners en verenigingen van de provincie Antwerpen zijn in het Zuiden actief om samen met de plaatselijke bevolking te werken aan betere leefomstandigheden. De Antwerpse deputatie stimuleert deze noord-zuidsolidariteit en kent daarom aan 66 projecten subsidies toe. Het gaat om een totaal bedrag van 329.000 EUR. Ze gaan naar talrijke projecten, zoals de opbouw van een school in Togo, een opvangcentrum in Congo, een muziekproject in het Midden-Oosten of dorpsontwikkeling in India.

“We voorzien 0,7 procent uit de begroting voor ons Noord-zuidbeleid,” zegt gedeputeerde Inga Verhaert, “hiermee willen we solidair zijn met regio’s uit het Zuiden.” Een deel van dit budget gaat naar projecten die de provincie zelf uitwerkt. Enerzijds is dit de bewustmaking van de noord-zuidproblematiek bij de inwoners via bijvoorbeeld de lessenpakketten van Kleur Bekennen of via multiculturele evenementen zoals Mano Mundo. Anderzijds worden er ook effectief projecten in het Zuiden zelf uitgewerkt. Hier kiest de provincie voor een concentratie van de middelen in drie regio’s nl. Guatemala, de Filippijnen en Senegal. Doel is de organisatieversterking van de lokale partners om te komen tot zelfredzaamheid en uiteindelijk een integrale en duurzame ontwikkeling van de streek.

Gezien er in de provincie heel wat organisaties en vriendengroepen rond co√∂peranten zeer goed werk leveren in of voor het Zuiden, ondersteunt de provincie hen via subsidies. De projecten die gesubsidieerd worden, hebben zeer gevarieerde doelstellingen. Ze kunnen actief zijn op het vlak van voedselzekerheid, onderwijs, milieuzorg, capaciteitsopbouw, huisvesting, mensenrechten of integrale streekontwikkeling. De gemeenschappelijke noemer is de aandacht voor duurzame ontwikkeling. “Deze, meestal kleine initiatieven, verdienen zeker onze steun,” aldus Verhaert. “Ze illustreren de solidariteit van onze inwoners met het Zuiden.” In de deputatie werden 66 subsidieaanvragen goedgekeurd, goed voor een bedrag van 329.000 euro.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>