repo21

Archive for June, 2007

Antwerpen herdenkt Herbert Hoover

Posted by marcho on 26th June 2007

In het Europa Direct Centrum aan de Lombardenvest in Antwerpen loopt tot 14 september de tentoonstelling ‘Remembering Herbert Hoover’. Daarin wordt hulde gebracht aan de Amerikaanse president Herbert Hoover, die tijdens de eerste wereldoorlog een gigantisch voedselprogramma opzette om de hongerlijdende Belgische bevolking te bevoorraden. De tentoonstelling werd geopend door Sam Fox, de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in België.

foodship1.jpg

Tijdens de opening van de tentoonstelling wees de Antwerpse provinciegouverneur Camille Paulus erop dat de Commission or Relief of Belgium van de Amerikaanse president Herbert Hoover tijdens de eerste wereldoorlog meer dan elf miljoen mensen van eten voorzag en meer dan één miljard dollar bij elkaar bracht. Gouverneur Paulus noemde president Hoover dan ook een uitzonderlijk man.

“De succesrijke inspanningen van Herbert Hoover om het leed en de honger te bestrijden, hebben talloze organisaties geïnspireerd,” benadrukte de gouverneur. “De manier waarop Hoover zijn contacten aansprak, zich een weg onderhandelde in bezet gebied en overal te lande locale afdelingen oprichtte, was op zulke schaal nooit eerder gezien. Het is dan ook jammer dat Herbert Hoover vooral herinnerd wordt door de beurscrash van 1929.”

foodship2.jpg

Het was de Belgische militair, diplomaat en bankier Emile Francqui die zijn Amerikaanse vriend en industrieel Herbert Hoover kort na het uitbreken van de eerste wereldoorlog op de hoogte bracht van de hongersnood van de Belgische bevolking. Hoover, die in 1929 president van de Verenigde Staten zou worden, kwam daarop naar België om de situatie te bekijken en richtte vervolgens de Commission for Relief in Belgium op.

“Hoover zette de Amerikaanse bevolking aan om grote sommen geld te geven aan de Belgische zaak,” belichtte ook de Amerikaanse ambassadeur Sam Fox de belangrijkheid van de latere Amerikaanse president tijdens de eerste wereldoorlog. “Bovendien slaagde hij erin de Britten ervan te overtuigen de schepen met voedsel door de blokkade te laten passeren. Zelfs wist hij het Duitse leger ervan te weerhouden om het voedsel in beslag te nemen, ook nadat de Verenigde Staten in 1917 de oorlog aan Duitsland hadden verklaard.”

foodship3.jpg
Toen de oorlog was afgelopen, waren er nog altijd schepen met voedsel en voorraden onderweg. “Hoover verkocht de lading voor een bedrag van 30 miljoen dollar,” aldus de Amerikaanse ambassadeur. “Samen met Francqui besloot hij om dit geld te gebruiken voor het oprichten van stichtingen om het hoger onderwijs in België te stimuleren. Sinds 1920 zijn daardoor duizenden Belgen in de Verenigde Staten kunnen gaan studeren.”

Het geld van de Commission for Relief in Belgium werd ook gebruikt om de universiteitsbibliotheek van Leuven, die door de Duitsers tijdens de nacht van 25 augustus 1914 in brand was gestoken en daarbij volledig werd vernield, te restaureren. In Leuven vindt men in de buurt van de bibliotheek dan ook nog altijd het Herbert Hooverplein. In de universiteitsbibliotheek staat ook een standbeeld van Hoover.

Tijdens de opening van de tentoonstelling maakte ambassadeur Sam Fox bekend dat hij een speciale band heeft met Antwerpen. “Mijn ouders kwamen uit de Oekraïne vertelde hij, maar ze ontvluchtten er de discriminatie, gebrek aan vrijheid en geweld,” benadrukte hij. “Mijn vader vertrok in januari 1914 vanuit Rotterdam naar de Verenigde Staten. Het duurde zeven jaar voor hij ook mijn moeder kon laten overkomen.”

Op 10 februari 1921 kon eindelijk ook de moeder van Sam Fox naar de Verenigde Staten vertrekken. Die dag stapte ze in Antwerpen aan boord van één van de schepen van de Red Star Line, de rederij die tussen 1873 en 1935 bijna twee miljoen mensen van Antwerpen naar Ellis Island in New York bracht. In 2009 wordt in Antwerpen trouwens het Red Star Line Museum geopend.

Meer informatie over de tentoonstelling is te verkrijgen op de website Remembering Hoover.

Posted in Uncategorized | No Comments »