repo21

Archive for March, 2007

Wat doet innovatieve consument met nieuwe media?

Posted by marcho on 30th March 2007

De innovatieve consument is voor de adverteerder en marketeer een belangrijke schakel om het grote publiek te bereiken. Er is al uitvoerig onderzocht met welke traditionele mediakanalen men deze innovatieve consument het best en meest efficiënt kan bereiken. Maar veel minder is geweten over zijn relatie tot nieuwe media en hoe die in het beïnvloedingsproces kunnen ingeschakeld worden. Dat vormt nu echter net het onderwerp van een onderzoek van Kristof De Haes, laatstejaarsstudent aan de Lessius Hogeschool in Antwerpen.

“Innovatieve consumenten – een samentrekking van de innovator en de early adopter – zijn de eerste consumenten die een product adopteren of aankopen,” verduidelijkt Kristof De Haes. “Bij het introduceren van een nieuw product op de markt zijn het deze consumenten die men het eerst moet benaderen. Zij fungeren meestal als opinieleider in de markt en zijn eigenlijk de gatekeepers van een product op de markt. Het zijn dus deze consumenten die het succes van een nieuw product bepalen.”

“Er is al wetenschappelijk aangetoond dat deze innovatieve consumenten het best bereikbaarbaar zijn via massamedia zoals televisie, radio, krant en magazines,” aldus nog Kristof De Haes. “Zij maken meer gebruik van massamedia en staan hier ook meer voor open. Op hun beurt beinvloeden zij de niet-innovatieve consument via persoonlijke communicatie. Dit gebeurt vooral via mond-tot-mond reclame. Want de niet-innovatieve consument vindt informatie via massamedia niet zo waardevol en hecht meer belang aan persoonlijke communicatie. De innovatieve consument fungeert dus als een eerste schakel in het communicatieproces en heeft een grote invloed op het verder verloop van de communicatie.”

“Al dit onderzoek is gebeurd naar de klassieke massamedia, maar weinig is geweten over het gebruik van nieuwe media zoals het internet,” voert de onderzoeker aan. “Internet heeft de jongste jaren als medium een flinke opmars gekend en wordt steeds belangrijker in de reclameuitgaven. Maar weinig is geweten over het mediagebruik van de innovatieve consument op het internet.”

Daarom wil Kristof De Haes het gebruik van een aantal mediatools van het internet, zoals weblogs, RSS, podcasting, vodcasting en virale marketing, verder onderzoeken. “Op die manier wil ik een duidelijker beeld krijgen van welke media de innovatieve consument het meest gebruikt en het meest waardevol vindt, zodat men hem efficiënter kan bereiken met nieuwe productinformatie en reclame,” voert hij aan.

Ook is er een deel in het onderzoek gewijd aan de niet-innvoatieve consument over hoe zij deze nieuwe communicatiemedia gebruiken. “Daarbij willen we uizoeken of zij het internet vooral als persoonlijke communicatie of als niet-persoonlijke communicatie beschouwen,” stipt Kristof De Haes nog aan.

De eindejaarsstudent is voor zijn onderzoek nog op zoek naar vrijwilligers die een online enquête willen invullen. Die kan men hier terug vinden.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Crohn-patiënten beklimmen Aconcagua

Posted by marcho on 24th March 2007

De Nederlandse stichting Chronic Mountaineering Expeditions (C-Mex) wil met een groep van elf patiënten die leiden aan de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa eind dit jaar de top van de Argentijnse berg Aconcagua (6.959 meter) beklimmen. Hiermee wil de stichting duidelijk aantonen dat een chronische ziekte geen belemmering hoeft te zijn voor het neerzetten van topprestaties.

bergsportdag-01b.jpg
“De ziekte van Crohn is een chronische ontsteking die in de gehele darm voor kan komen. Colitis ulcerosa is een chronische ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm,” verduidelijkt expideitielid Alice Boter. “De meeste patiënten kunnen na behandeling weer een gewoon leven leiden, al moeten ze vaak lang medicatie blijven gebruiken. Een aantal patiënten heeft echter een zeer moeilijk te behandelen ontsteking en daarvoor is uitgebreide behandeling nodig.”

“Een gezond leven, soms een aangepast dieet en stoppen met roken kunnen het leven met deze chronische ziekte een stuk makkelijker maken,” vertelt Alice Boter. “Actief sporten en dagelijkse lichaamsbeweging heeft ook voor iemand met Crohn of colitis ulcerosa een positieve invloed op de gezondheid. Een fitte, bewuste en evenwichtige levensstijl maken een mens sterker en geven hem energie.”

Die energie zullen de expeditieleden volgens Alice Boter hard nodig hebben als ze de top willen bereiken. “De Aconcagua is de hoogste berg buiten de Himalaya en maakt deel uit van de zogenaamde seven summits,” verduidelijkt ze. “De Aconcagua is technisch gezien misschien geen moeilijke berg maar het presteren op bijna 7.000 meter is loodzwaar te noemen. Ook de extreme kou maakt deze expeditie tot een enorme uitdaging.”

Daarom heeft het team zich ook omringd met een sterk team van begeleiders. “Een sportarts, een ambulanceverpleegkundige en een hoofd buitensportinstructeur gaan mee de berg op,” zegt de Nederlandse nog. “Natuurlijk maken we ook gebruik van lokale gidsen. We willen zoveel mogelijk risico’s uitsluiten.”

44.jpg
Het plan is om eind december vanaf Amsterdam naar Buenos Aires te vliegen en vanaf daar met een korte vlucht naar Mendoza. “Vanaf deze plek zal de expeditie echt gaan beginnen,” zegt Alice Boter nog. “We gaan vanaf Mendoza klimmen naar een hoogte van 4.300 meter, waar we een basiskamp zullen opzetten.”

In dit basiskamp wordt enkele dagen gerust om aan de hoogte, en de invloed daarvan op je lichaam te wennen. Vanuit dit basiskamp worden in stappen hoger gelegen kampen ingericht om uiteindelijk de beklimming naar de top van de Aconcagua te kunnen ondernemen. In totaal zal de expeditie drie weken gaan duren. Voor de expeditie wordt nog gezocht naar sponsors. De expeditieleden hebben ook de website www.c-mex.nl opgezet.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Drie procent pasgeborenen heeft aangeboren afwijking

Posted by marcho on 24th March 2007

Bijna drie procent van de pasgeborenen in de provincie Antwerpen heeft een aangeboren afwijking. Dat blijkt uit het Eurocat-rapport dat het Antwerpse provinciebestuur heeft gepubliceerd. Met 2,78 procent scoort de regio daarmee iets slechter dan het Europees gemiddelde. Uit onderzoek bleek dat slechts 39 procent van de zwangere vrouwen in de regio foliumzuur, dat nochtans een aantal afwijkingen kan voorkomen, gebruikt.

Sinds 1989 registreert de provincie Antwerpen, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, aangeboren afwijkingen bij kinderen volgens het Eurocat-registratiesysteem (European Registration of Congenital Anomalies). Doel van de registratie is te komen tot een opvolging van aangeboren afwijkingen, zoals een open ruggetje, gespleten lip, hartafwijkingen, klopvoetjes of het syndroom van Down.

Van 1989 tot en met 2005 werden bij 218.707 geboortes 6.077 kinderen met een aangeboren afwijking geregistreerd. Dat is een gemiddelde van 2,78 procent. Het Europese gemiddelde voor die periode bedroeg 2,16 procent. Het aantal aangeboren afwijkingen blijft over de jaren relatief constant. De meest geregistreerde afwijkingen werden genoteerd van het hart- en vaatstelsel en het spijsverteringsstelsel, gevolgd door afwijkingen aan de ledematen.

In vergelijking met de totale Europese gegevens, ziet men in de Antwerpse regio een hogere frequentie van afwijkingen van het zenuwstelsel, het urinair- en genitaal stelsel, de ledematen en het spier-skeletstelstel. Ook een gespleten lip komt meer voor. Afwijkingen van het hart en van de chromosomen lagen lager dan het Europese gemiddelde.

De onderzoekers merken op dat sommige aangeboren afwijkingen kunnen vermeden worden door het innemen van foliumzuur. “Het gaat om afwijkingen zoals bijvoorbeeld spina bifida,” aldus de onderzoekers. “Foliumzuur is echter maar effectief als het genomen wordt van voor de zwangerschap. Slechts 39 procent van de zwangere vrouwen bleek foliumzuur vanaf het juiste tijdstip te nemen.”

Posted in Uncategorized | No Comments »

Antwerpenaar is tevreden reiziger

Posted by marcho on 17th March 2007

De Antwerpse gebruikers van De Lijn zijn bijzonder tevreden over de dienstverlening van de vervoersmaatschappij. Dat blijkt uit het tweejaarlijks onderzoek van De Lijn. In totaal drukte 97 procent van de gebruikers van De Lijn zijn tevredenheid uit. De reizigers bleken het meest tevreden te zijn over de trajecten en de chauffeurs. Properheid en prijs halen de minst gunstige score.

De Lijn onderzoekt de tevredenheid van de reiziger op het gebied van de chauffeur, de stiptheid, informatie en communicatie, aansluitingen, comfort en ruimte, veiligheid, de trajecten, de properheid, het aantal en de regelmaat van ritten, de prijs en de haltes. De eerste tevredenheidsmeting vond plaats in 1998. Toen drukte 78 procent van de reizigers zijn tevredenheid uit over de dienstverlening van De Lijn.

Bij de volgende metingen in 2000, 2002 en 2004 steeg die tevredenheid tot respectievelijk 86 procent, 88 procent en 90 procent. Met de 97 procent uit 2006 staat de tevredenheid van de reizigers op haar hoogste punt. Met een algemene tevredenheid van 97 procent zijn de Antwerpse reizigers na de West-Vlamingen het meest tevreden. Als sterke punten schuiven de Antwerpse reizigers de trajecten (98 procent) en de chauffeurs (94 procent) naar voor. De belangrijkste aandachtspunten in Antwerpen zijn de properheid en de prijs.

Posted in Uncategorized | No Comments »