repo21

Archive for February, 2007

Tweede Antwerpse Provinciale Infodag Archeologie

Posted by marcho on 24th February 2007

bol-infodag-archeologiewebversie_tcm7-39131.jpgOp zondag 10 maart organiseert de Provincie Antwerpen voor de tweede keer zijn jaarlijkse Provinciale Infodag Archeologie. Het evenement is speciaal bedoeld voor amateurarcheologen, verenigingen en vrijwilligers en moet volgens het provinciebestuur tegemoet komen aan een reële nood in de regionale erfgoedwerking. De deelname aan de Provinciale Infodag Archeologie is gratis.

“De provincie Antwerpen heeft veel te bieden op het vlak van archeologie,” aldus de initiatiefnemers van het evenement. “Voor een geoefend oog zijn er heel wat aanwijzingen in het landschap te vinden. Een plaatsnaam heeft soms heel oude wortels en een speurtocht in een archief kan nuttige resultaten opleveren.” Op de Provinciale Infodag kan iedereen terecht met de meest uiteenlopende vragen over archeologie.

Centraal op deze infodag staat hoe archiefonderzoek en historische kaarten de archeologische kennis verrijken. Andere thema’s zijn de verweving van het cultuurhistorische landschap en van plaatsnamen met archeologie. “Vrijwilligers die zich met deze bronnen bezighouden, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het archeologisch onderzoek,” aldus nog de onderzoekers.

Daarnaast stelt de Archeologische Dienst van de Antwerpse Kempen (ADAK) een aantal resultaten van recent onderzoek in de Turnhoutse regio voor. Ook de Heemkundige werkgroep Zondereigen komt een archeologische project voorstellen. Tevens is er een plaatsbezoek voorzien.

De Provinciale Infodag Archeologie heeft plaats in het Erfgoedhuis aan de Grote Markt 1 in Turnhout. Gastheren zijn het stadsbestuur van Turnhout en de Archeologische Dienst van de Antwerpse Kempen (ADAK). De deelnemers worden er om 9 uur ontvangen met koffie en thee. De activiteiten duren van 9.30 uur tot 16.30 uur. De dag wordt afgesloten met een receptie. Inschrijven kan via e-mail: erfgoed@admin.provant.be.

Posted in Uncategorized | No Comments »