repo21

Archive for January, 2007

Kroatie centraal op Vakantiesalon Antwerpen

Posted by marcho on 27th January 2007

Outdoorvakanties kennen een toenemend succes. Dat zal ook duidelijk zijn op het Internationale Vakantiesalon Antwerpen, dat van vrijdag 26 januari tot 31 januari georganiseerd wordt in de Antwerp Expo, waar het aanbod camping, caravanning en motorhomes volgens de organisatoren gevoelig wordt uitgebreid. Jamaica is als nieuwkomer dan weer een vertegenwoordiger van de grotere interesse in exotische bestemmingen.

vakantiesalon1.jpg

“Een aantal reisformules zit duidelijk in de lift,” aldus de organisatoren. “Zo is er het toenemende succes van outdoorvakanties, dat zich vertaalt in een uitbreiding van het aanbod campings, caravanning en motorhomes. Dat is ook de reden voor de komst van TravelHome, de Nederlandse reisspecialist in campeervakanties, dat voor het eerst zijn opwachting maakt op het Internationale Vakantiesalon Antwerpen.”

Tijdens het Internationale Vakantiesalon wordt ook het Belgische aanbod van ‘Trees for Travel’ gelanceerd. Tierre Natuurreizen heeft het project opgezet, waarbij reizigers voor het gebruik van het vliegtuig een extra vergoeding betalen. Dat geldt wordt gebruikt voor de aanplanting van nieuwe bossen.

Eveneens nieuw op het Vakantiesalon is Jamaica. “Dat is een bewijs voor de groeiende interesse in exotische bestemmingen,” aldus de organisatoren. Deze reissector is ook vertegenwoordigt met bestemmingen in Curacao, Costa Rica en Suriname.

Gastland op het Vakantiesalon is Kroatie, één van de groeimarkten van het Europese toerisme. Uit dezelfde regio komt ook Slovenie, voor het eerst aanwezig op het Antwerpse Vakantiesalon. “Slowakije en Hongarije waren al trouwe exposanten, maar het aantal Oost-Europese bestemmingen werd duidelijk uitgebreid,” aldus nog de organisatoren.

In totaal kunnen de bezoekers op het Vakantiesalon Antwerpen terecht bij meer dan zeshonderd exposanten, waaronder dertig officiele buitenlandse diensten voor toerisme. Voor meer informatie kan men terecht op de website www.vakantiesalon-antwerpen.be.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Benefietfuif voor Shangrila Home

Posted by marcho on 21st January 2007

Vanuit Antwerpen wordt al verscheidene jaren het hulpproject Shangrila Home in de Nepalese hoofdstad Kathmandu ondersteund. Een werkgroep haalt daarvoor sponsoringgelden op bij particulieren en bedrijven. Op zaterdag 10 februari wordt in Hoboken daarvoor ook de Shangrilahome-fuif georganiseerd. De opbrengst daarvan moet de opvang van de Nepalese straatkinderen ondersteunen.

shangrilahomefuif1.jpg

Shangrila Home werd in 1995 door de Antwerpse Inge Bracke, die in Kathmandu met haar man een hotelletje leidde. Dat trok al vlug ook de straatkinderen van de stad aan. Ze kwamen er ontbijten, maar onderdak kon men hen niet bieden. Daarom begon Inge Bracke te denken aan een eigen opvangcentrum voor die kinderen en samen met de Antwerpse postmeester Paul Jacobs werd beslist om proberen geld in te zamelen voor het project.

Het opvanghuis startte met een tiental kinderen, maar inmiddels zijn dat er al bijna honderd geworden. Voor de meeste bewoners is Shangrila Home de enige thuis die ze hebben. Een aantal woont nog wel bij hun ouders, maar wordt door het project financieel ondersteund. Het grootste gedeelte van de bewoners blijft echter tot ze op hun eigen benen kunnen staan.

De kinderen krijgen dankzij Shangrila Home ook de kans om onderwijs te volgen of een vak te leren. Er worden bovendien onder meer naaiklassen en computerlessen georganiseerd. Wanneer ze het basisonderwijs hebben afgewerkt, kunnen de kinderen gaan werken of verder studeren. In dat laatste geval wordt gezocht naar geldelijke middelen om die studies te bekostigen. Daarnaast heeft Shangrila Home ook een pottenbakkersproject opgericht waar oudere straatkinderen verblijven, meewerken en een opleiding krijgen.

Sinds 2002 bevindt Shangrila Home zich in een voormalig hotelgebouw in Tinchuli Arubari, een buitenwijk van Kathmandu. Het project wordt sinds vorig jaar geleid door Wim De Becker. Hij kwam in 1997 als vrijwilliger in het opvangcentrum aan. Na enkele maanden keerde hij terug naar Belgie, maar trok al snel weer naar Nepal. Op die manier reisde hij vele jaren heen en weer tussen Nepal en Belgie, waar hij met werk in de IT-sector zijn volgende reis bekostigde.

Sinds 2003 verblijft hij echter permanent in Shangrila Home. Hij is er sociaal werker en begon ook met Engelse les voor vijftien- tot twintigjarigen. Het was dan ook een logische stap dat hij Inge Bracke zou opvolgen toen die te kennen gaf dat ze wou terugkeren naar Belgie. Wim De Becker wordt er nu bijgestaan door een Nepalese staf van ongeveer vijfentwintig mensen. Daarbij komen elk jaar een viertal vrijwilligers bijspringen.

De situatie van de straatkinderen in Katmandu is bijzonder schrijnend. Ze behoren dikwijls tot straatbendes en belanden in de criminaliteit en de prostitutie. Bovendien worden veel kinderen in de bergen met valse beloftes geronseld, om vervolgens als huisslaafje of arbeider in de tapijtfabrieken te werken. Geschat wordt dat er in Kathmandu verscheidene honderden kinderen op straat leven.

Niet alle straatkinderen vinden de weg naar Shangrila Home, dat ook niet iedereen kan opvangen. In februari 2004 startte het project daarom met een shelter in Dilli-bazaar, een wijk waar veel straatkinderen rondhangen. Daar vangt men de belangrijkste basisbehoeften van de straatkinderen op. Ze krijgen er een warme slaapplaats voor de nacht, een maaltijd en de mogelijkheid om les te volgen.

De Shangrilahome-fuif wordt georganiseerd op zaterdag 10 februari in zaal ‘t Dorp aan de Kapelstraat 15-17 in Borgerhout. Meer informatie over het evenement en het project kan bekomen worden op de website www.shangrilahome.be.

Posted in Uncategorized | No Comments »