repo21

Dinges & Dinges keert terug

Posted by marcho on December 5th, 2007

In de jaren negentig was de brocanterie Dinges & Dinges een bekende gevel in de trendy Antwerpse Kammenstraat. Op het einde van het decennium hield uitbaatster Bieke Smet het voor bekeken, maar nu is Dinges & Dinges terug. De winkel vond een nieuw onderkomen in de voormalige lokalen van vishandel Jespers aan de Scheldestraat en biedt het publiek een mix aan van brocanterie, unieke collecties en tentoonstellingen.

foto1.jpg

“Toen we er in de Kammenstraat mee ophielden, besloten we onze collectie te behouden en op te slaan,” vertelt Bieke Smet. Samen met haar vriend Marcel Meulemeester breidde ze die collectie de voorbije jaren nog gevoelig uit, zodat Dinges & Dinges de volgende maanden een bijzonder brede waaier aan meubilair, kleding, snuisterijen, apparaten en uitzonderlijke collecties kan aanbieden.

Vooral die uitzonderlijke collecties kunnen liefhebbers wellicht bijzonder boeien. “We hebben onder meer nog een voorraad van een honderdtal elektrische flipperkasten,” zegt Marcel Meulemeester. Wanneer die te koop zal worden aangeboden, werd echter nog niet vastgesteld. Verder kan de bezoeker bij Dinges & Dinges onder meer dekstoelen van oude cruiseschepen en ongebruikte salons uit het begin van de vorige eeuw ontdekken.

Marcel Meulemeester heeft ook een heuse filmgeschiedenis aan posters voor bioskoopfilms bij elkaar verzameld. Ook die zullen te koop worden aangeboden. “Maar we willen meer doen dan alleen maar brocanterie,” benadrukt Bieke Smet. “Dinges & Dinges zal ook geregeld tentoonstellingen organiseren rond diverse thema’s. In eerste instantie is dat merkenkleding van Ines Raspoort, juwelen van Denise Hallez, keramiek van Leen Meskens, handtassen van Catharina-Catharina en schilderijen van Kris Van den Bossche.

De winkel zal voorlopig enkel op zondag open zijn. Geopend wordt op vrijdag 7 december om 14 uur. Ook op vrijdag 14 december is er een extra verkoopdag. De topproducten van de collectie zullen ook online bezichtigd kunnen worden op de website www.dingesendinges.be.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Minder criminaliteit bij Antwerps bedrijfsleven

Posted by marcho on November 15th, 2007

Het bedrijfsleven uit de provincie Antwerpen heeft de voorbije drie jaar het aantal diefstallen en inbraken licht zien achteruitgaan. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Politie, die tijdens een Studiedag “Veilig ondernemen” werden voorgesteld in de Provinciale Politieschool Antwerpen. Daarbij werd opgemerkt dat gerichte maatregelen de criminaliteitsgevoeligheid van bedrijven gevoelig kan doen afnemen.

Patrick Quintelier, veiligheidsadviseur Voka Kamer van Koophandel Mechelen, wees erop dat het bedrijfsleven in de arrondissementen Antwerpen en Turnhout het aantal diefstallen en inbraken heeft zien afnemen. In Mechelen werd er daarentegen een stijging vastgesteld. De gemeente met de grootste criminaliteit was Antwerpen, waar 35 procent van alle feiten uit de provincie werden opgetekend, gevolgd door Schoten, Wommelgem en Aartselaar.

In het arrondissement Antwerpen werden er drie jaar in totaal 1.671 diefstallen en inbraken vastgesteld. Dat was vorig jaar gedaald tot 1.151 vaststellingen. Turnhout zag een lichte daling van 1.524 feiten naar 1.354 vaststellingen. Mechelen steeg van 257 klachten naar 285 vaststellingen. De cijfers van Turnhout bevatten wel alle criminele feiten op de bedrijventerreinen van het arrondissement.

Patrick Quintelier wees erop dat bedrijventerreinen aan op- en afritten van een autosnelweg méér criminaliteitsgevoelig zijn. Ook zijn er meer misdrijven in bedrijvenzones met een dancing of winkelcentra. De meeste misdrijven gebeuren tijdens de nacht in het weekend en tijdens de kantooruren. Een toezicht door private bewaking tijdens de nacht doet de criminaliteit dalen.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Oplossing in zicht voor Zoete Dood

Posted by marcho on September 29th, 2007

De provincieraad van Antwerpen heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het regionaal bedrijventerrein Willebroek-Noord en Puurs goedgekeurd. De gronden situeren zich op een strategische locatie, maar liggen al twintig jaar grotendeels braak. De zwaar vervuilde site staat in de regio nog steeds bekend als de Zoete Dood, maar door het ruimtelijk uitvoeringsplan kan daar volgens Koen Helsen, gedeputeerde voor economie en ruimtelijke ordening en planning van de provincie Antwerpen, eindelijk iets aan gedaan worden.

De goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is volgens gedeputeerde Koen Helsen uitstekend nieuws voor Willebroek en haar bewoners, maar ook voor het bedrijfsleven in de regio. “Het nieuwe uitvoeringsplan vindt een evenwicht tussen bedrijvigheid en leefbaarheid,” aldus de gedeputeerde. De gronden vlakbij de A12, het Zeekanaal Brussel-Schelde en de Rupel hebben een strategische ligging, maar liggen al twintig jaar grotendeels braak.

Vroeger stonden er op de bewuste gronden cokes-fabrieken. De zone staat daarom in de regio nog steeds bekend als de Zoete Dood, omwille van de vervuiling en de zoete grond van de kolen. Een grondige bodemsanering dringt zich bijgevolg op. De overgebleven bedrijven zijn chaotisch ingeplant en gebrekkig ontsloten. De nabije dorpskern van Willebroek kampt daarom met verkeersoverlast en mist een groene bufferzone. “Willebroek-Noord heeft vele troeven, maar kampt tegelijk met een pak beperkingen,” aldus Koen Helsen.

Die beperkingen maken een herbestemming niet eenvoudig. De provincie Antwerpen en de (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) Antwerpen, de gemeente Willebroek, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, de NV Zeekanaal en de privé-partner Groep Bernaerts moesten eerst overeenstemming krijgen over de sanering van de gronden en de nieuwe roeping van het gebied. Alle overheidspartners spraken deze zomer met een protocolovereenkomst af wie welke taken ging vervullen. Met de Groep Bernaerts werd een PPS-contract afgesloten over de sanering en het bouwrijp maken van de terreinen.

Gedeputeerde Koen Helsen zegt verheugd te zijn omdat de goedkeuring van het PRUP beweging brengt in de herbestemming van het gebied. “Dit nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplan geeft ons de kans om meer dan 40 hectaren bouwrijpe industriegrond te creëren en ondernemers plaats te geven,” voert hij aan. “Bovendien kunnen een aantal bedrijven die momenteel in het gebied gevestigd zijn, hun activiteiten zelfs uitbreiden.”

“We investeren in duurzaamheid door voor de eerste keer in onze provincie op zo’n grote schaal een brownfield-ontwikkeling te doen,” aldus Koen Helsen. “We snijden dus niet zo maar nieuwe gronden aan, maar hergebruiken gesaneerde gronden. Het nieuwe bedrijventerrein krijgt een ruime groenbuffer met de nabije woongebieden, een aparte ontsluiting met de A12 en een geoptimaliseerde waterhuishouding waardoor wateroverlast tot het verleden zal behoren.”

Dankzij de goedkeuring van het uitvoeringsplan komt de start van de werken wel echt dichtbij. De Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening buigt zich nog over dit plan en tegelijk lopen er nog tal van vergunningsdossiers. Als alles goed gaat wordt er begin volgend gestart met de sanering van de vervuilde gronden.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Nieuw middel tegen botontkalking

Posted by marcho on September 26th, 2007

Het farmaceutisch bedrijf Novartis heeft een totaal nieuw product ontwikkeld om bontonkalking in te dijken. Het middel heeft van de Amerikaanse Food and Drug Administration groen licht heeft gekregen. Het produkt wordt op de markt gebracht onder de benaming van Aclasta (Zeledronaat), een infuus is die één maal per jaar wordt toegediend via intraveneuse weg.

Volgens Christiane Pouliart, gespecialiseerd in de fysische geneeskunde en ook voorzitter van de Belgische Vereniging van Osteoporosepatiënten, betekent dit een grote stap vooruit in deze specifieke behandeling, zeker op gebied van resultaten, therapietrouw en door het kleinere aantal consultaties bovendien ook een minder kost voor de sociale zekerheid. In België zijn ongeveer een 360.000 osteoporosepatienten, waaronder 13.000 heupbreukfracturen veroozaakt door osteoporose.

Op dit ogenblik zijn er vier geneesmiddelen op de markt op basis van bifosfanaten, maar die moeten maandelijks toegediend worden. Professor Steven Bonen van de Universiteit stelt in een studie dat het middel zou kunnen leiden tot 41 procent minder breuken en 70 procent minder wervelverzakkingen. Op dit ogenblik is bij het Europees Geneesmiddelen Agentschap de registratie procedure ingezet.

Men verwacht in België volgend jaar de terugbetaling van het middel te kunnen bekomen. (Felixcius)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Provincie Antwerpen steunt het Zuiden

Posted by marcho on September 25th, 2007

Provincie Antwerpen steunt het Zuiden

Heel wat inwoners en verenigingen van de provincie Antwerpen zijn in het Zuiden actief om samen met de plaatselijke bevolking te werken aan betere leefomstandigheden. De Antwerpse deputatie stimuleert deze noord-zuidsolidariteit en kent daarom aan 66 projecten subsidies toe. Het gaat om een totaal bedrag van 329.000 EUR. Ze gaan naar talrijke projecten, zoals de opbouw van een school in Togo, een opvangcentrum in Congo, een muziekproject in het Midden-Oosten of dorpsontwikkeling in India.

“We voorzien 0,7 procent uit de begroting voor ons Noord-zuidbeleid,” zegt gedeputeerde Inga Verhaert, “hiermee willen we solidair zijn met regio’s uit het Zuiden.” Een deel van dit budget gaat naar projecten die de provincie zelf uitwerkt. Enerzijds is dit de bewustmaking van de noord-zuidproblematiek bij de inwoners via bijvoorbeeld de lessenpakketten van Kleur Bekennen of via multiculturele evenementen zoals Mano Mundo. Anderzijds worden er ook effectief projecten in het Zuiden zelf uitgewerkt. Hier kiest de provincie voor een concentratie van de middelen in drie regio’s nl. Guatemala, de Filippijnen en Senegal. Doel is de organisatieversterking van de lokale partners om te komen tot zelfredzaamheid en uiteindelijk een integrale en duurzame ontwikkeling van de streek.

Gezien er in de provincie heel wat organisaties en vriendengroepen rond coöperanten zeer goed werk leveren in of voor het Zuiden, ondersteunt de provincie hen via subsidies. De projecten die gesubsidieerd worden, hebben zeer gevarieerde doelstellingen. Ze kunnen actief zijn op het vlak van voedselzekerheid, onderwijs, milieuzorg, capaciteitsopbouw, huisvesting, mensenrechten of integrale streekontwikkeling. De gemeenschappelijke noemer is de aandacht voor duurzame ontwikkeling. “Deze, meestal kleine initiatieven, verdienen zeker onze steun,” aldus Verhaert. “Ze illustreren de solidariteit van onze inwoners met het Zuiden.” In de deputatie werden 66 subsidieaanvragen goedgekeurd, goed voor een bedrag van 329.000 euro.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Generisch middel als kankertherapie

Posted by marcho on September 22nd, 2007

The New Scientist meldt dat het generisch geneesmiddel Dichloroacetate, dat gebruikt wordt bij stofwisselingsziekten, zoals de ziekte van Huntington, door zijn zéér specifieke inwerking op de cel nu kan worden beschouwd als een goedkoop en veilig geneesmiddel voor de meeste vormen vankankers, Op het middel rust geen patent, wat betekent dat het voor een fractie van de kosten van een nieuw ontwikkelde geneesmiddel gemaakt kan worden.

In de Universiteit van Alberta in het Canadese Edmonton heeft het wetenschappelijk team van Evangelos Michelakis testen met Dichloroacetate op menselijke kweekcellen buiten het lichaam en vonden dat het long-, borst- en hersenkankercellen doodde, maar geen gezonde cellen. Tumoren verwekt in ratten, krompen zienderogen toen deze in contact kwamen met water waarin Dichloroacetate was opgenomen.

Dichloroacetate valt de kankercel op een zeer specifieke wijze aan. Volgens Michelakis zijn er bewijzen dat het middel mitochondriën, bepaalde onderdelen van een cel, activeert. Dat doet op zijn beurt de kankercellen doen verschrompelen en uiteindelijk doen afsterven. Kankercellen onderdrukken hun mitochondriën en dit zorgt er ook voor dat ze zich kunnen beschermen tegen vele standaard chemotherapiën. (Felixcius)

Posted in Uncategorized | No Comments »

COPD wordt derde doodsoorzaak

Posted by marcho on September 17th, 2007

Al één op tien mensen lijdt aan COPD-aandoeningen, een verzamelnaam voor chronische bronchitis en long-emphyseem. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse universiteit van Oragon in Portland. Dat blijkt uit een onderzoek bij 9.500 veertigplussers in twaalf landen. Via een longtest werd door de wetenschappers 11,8 procent van de mannen en 8,5 procent van de vrouwen COPD vastgesteld.

Opvallend en verwacht is, dat negen op de tien COPD-patiënten rokers of ex-rokers zijn. COPD is de enige ziekte die gestadig aangroeit ten opzichte van andere pathologiën. Momenteel is COPD nog steeds de vijfde doodsoorzaak, maar als die evolutie zich aan het huidige ritme doorzet, komt deze aandoeningen in de jaren twintig van deze eeuw op de derde plaats.

Uit het onderzoek blijkt dat de aandoening zich al manifesteert rond de leeftijd van veertig jaar. België was niet vertegenwoordigd in het onderzoek, maar er zouden in ons land ongeveer 680.000 COPD-patiënten zijn. Bij het ontstaan van de ziekte spelen onder meer de ultra kleine stofdeeltjes die zich rondom ons manifesteren, roken, en verlaging van het immuum systeem een rol. De onderzoekers wijzen erop dat niet alleen de hersenen en longen op zuurstof leven, maar het hele lichaam. (Felixcius)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Tele-Onthaal zoekt vrijwilligers

Posted by marcho on August 29th, 2007

Tele-Onthaal, bekend van de gratis telefonische 106-hulplijn, is op zoek naar kandidaat-vrijwilligers. Tele-Onthaal staat dag en nacht open voor anonieme gesprekken voor mensen in nood. De organisatie is gestart medio de jaren 1975 en kent een zeer groot bijval bij de mensen die in een crisis of nood situatie bevinden. Vorig jaar kreeg Tele-Onthaal ongeveer 120.000 oproepen te verwerken en dat vraagt een groot aantal vrijwilligers.

Een vrijwilliger blijft gemiddeld acht jaar actief, waardoor de organisatie zijn bestand aan medewerkers regelmatig moet uitbreiden. De leeftijd van de vrijwilliger varieert tussen 21 tot 80 jaar. Zijn levenservaring speelt een grote rol. De belangrijkste eis bestaat erin te kunnen luisteren, het empatisch kunnen begeleiden van de oproeper. De vrijwilliger moet als het ware trachten in het vel van de oproeper te kruipen, om te weten wat er in die oproeper omgaat.

Kandidaat-vrijwilligers worden uitgenodigd voor een evaluatiegesprek. Daarna wordt hen gevraagd een opleiding te volgen, waar er een beoordelingsgesprek volgt. Wanneer dat een positief resultaat oplevert, wordt aan de vrijwilliger gevraagd om minstens vier uur per week de permanentie te doen. Geïnteresseerden kunnen zich bij Tele-Onthaal aanbieden via de gratis 106-lijn. Men kan ook terecht op de website www.tele-onthaal.be. (Felixcius)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Antwerpen herdenkt Herbert Hoover

Posted by marcho on June 26th, 2007

In het Europa Direct Centrum aan de Lombardenvest in Antwerpen loopt tot 14 september de tentoonstelling ‘Remembering Herbert Hoover’. Daarin wordt hulde gebracht aan de Amerikaanse president Herbert Hoover, die tijdens de eerste wereldoorlog een gigantisch voedselprogramma opzette om de hongerlijdende Belgische bevolking te bevoorraden. De tentoonstelling werd geopend door Sam Fox, de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in België.

foodship1.jpg

Tijdens de opening van de tentoonstelling wees de Antwerpse provinciegouverneur Camille Paulus erop dat de Commission or Relief of Belgium van de Amerikaanse president Herbert Hoover tijdens de eerste wereldoorlog meer dan elf miljoen mensen van eten voorzag en meer dan één miljard dollar bij elkaar bracht. Gouverneur Paulus noemde president Hoover dan ook een uitzonderlijk man.

“De succesrijke inspanningen van Herbert Hoover om het leed en de honger te bestrijden, hebben talloze organisaties geïnspireerd,” benadrukte de gouverneur. “De manier waarop Hoover zijn contacten aansprak, zich een weg onderhandelde in bezet gebied en overal te lande locale afdelingen oprichtte, was op zulke schaal nooit eerder gezien. Het is dan ook jammer dat Herbert Hoover vooral herinnerd wordt door de beurscrash van 1929.”

foodship2.jpg

Het was de Belgische militair, diplomaat en bankier Emile Francqui die zijn Amerikaanse vriend en industrieel Herbert Hoover kort na het uitbreken van de eerste wereldoorlog op de hoogte bracht van de hongersnood van de Belgische bevolking. Hoover, die in 1929 president van de Verenigde Staten zou worden, kwam daarop naar België om de situatie te bekijken en richtte vervolgens de Commission for Relief in Belgium op.

“Hoover zette de Amerikaanse bevolking aan om grote sommen geld te geven aan de Belgische zaak,” belichtte ook de Amerikaanse ambassadeur Sam Fox de belangrijkheid van de latere Amerikaanse president tijdens de eerste wereldoorlog. “Bovendien slaagde hij erin de Britten ervan te overtuigen de schepen met voedsel door de blokkade te laten passeren. Zelfs wist hij het Duitse leger ervan te weerhouden om het voedsel in beslag te nemen, ook nadat de Verenigde Staten in 1917 de oorlog aan Duitsland hadden verklaard.”

foodship3.jpg
Toen de oorlog was afgelopen, waren er nog altijd schepen met voedsel en voorraden onderweg. “Hoover verkocht de lading voor een bedrag van 30 miljoen dollar,” aldus de Amerikaanse ambassadeur. “Samen met Francqui besloot hij om dit geld te gebruiken voor het oprichten van stichtingen om het hoger onderwijs in België te stimuleren. Sinds 1920 zijn daardoor duizenden Belgen in de Verenigde Staten kunnen gaan studeren.”

Het geld van de Commission for Relief in Belgium werd ook gebruikt om de universiteitsbibliotheek van Leuven, die door de Duitsers tijdens de nacht van 25 augustus 1914 in brand was gestoken en daarbij volledig werd vernield, te restaureren. In Leuven vindt men in de buurt van de bibliotheek dan ook nog altijd het Herbert Hooverplein. In de universiteitsbibliotheek staat ook een standbeeld van Hoover.

Tijdens de opening van de tentoonstelling maakte ambassadeur Sam Fox bekend dat hij een speciale band heeft met Antwerpen. “Mijn ouders kwamen uit de Oekraïne vertelde hij, maar ze ontvluchtten er de discriminatie, gebrek aan vrijheid en geweld,” benadrukte hij. “Mijn vader vertrok in januari 1914 vanuit Rotterdam naar de Verenigde Staten. Het duurde zeven jaar voor hij ook mijn moeder kon laten overkomen.”

Op 10 februari 1921 kon eindelijk ook de moeder van Sam Fox naar de Verenigde Staten vertrekken. Die dag stapte ze in Antwerpen aan boord van één van de schepen van de Red Star Line, de rederij die tussen 1873 en 1935 bijna twee miljoen mensen van Antwerpen naar Ellis Island in New York bracht. In 2009 wordt in Antwerpen trouwens het Red Star Line Museum geopend.

Meer informatie over de tentoonstelling is te verkrijgen op de website Remembering Hoover.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Milieuvriendelijke voertuigen op Steenplein Antwerpen

Posted by marcho on May 25th, 2007

Op zaterdag 26 mei zondag 27 mei wordt op het Steenplein in Antwerpen de derde editie van de beurs Ecomobiel georganiseerd. Op deze tweedaagse beurs worden uitsluitend milieuvriendelijke transport- en vervoermiddelen aan het publiek voorgesteld. Ecomobiel toont daarbij initiatieven van particulieren en bedrijven die als alternatief kunnen dienen voor energieverslindende en vervuilende voertuigen.

Tijdens Ecomobiel stellen diverse bedrijven fietsen, plooifietsen, bakfietsen, fietsen met elektrische hulpmotor, elektrische scooters en auto’s en bestelwagens aangedreven met electromotoren voor. De initiatiefnemers hebben bovendien een parcours voorzien waarop bezoekers gratis proefritten kunnen maken. “Deze praktische kennismaking kan alle bezoekers meer inzicht verschaffen over de toepassingsmogelijkheden van ecomobielen in een stad als Antwerpen,” voeren ze aan.

Tevens zullen er ook voor de eerste keer ook een aantal organisaties aanwezig zijn om hun mobiliteits- en energiebesparende oplossingen te promoten. De initiatiefnemers en exposanten geven aan de bezoekers ook advies over de mobiliteitsoplossingen die ze voorstellen. “Aspecten als toepassing, kostprijs, onderhoud, verbruik, veiligheid, actieradius, snelheid, regelgeving, gebruik van verschillende soorten batterijen en groene stroom zullen daarbij allemaal aan bod komen,” wordt er opgemerkt.

In première voor het vasteland wordt ook de futuristische Modec voorgesteld, een elektrische Britse vrachtwagen van meer dan vijf ton. De Modec kreeg trouwens al een rol in de film ‘Breaking and Entering’ met Jude Law. Ecomobiel duurt van 10 uur en 18 uur en is gratis toegankelijk. Meer informatie kan verkregen worden op de website www.ecomobiel3.be.

Posted in Uncategorized | No Comments »